Estetik Diş Hekimliği

Estetik Diş Hekimliği

Estetik gülüş tasarımında neler yapılmaktadır? Estetik diş tedavileri

Estetik gülüş tasarımında;

Ortodonti ile diş dizisindeki bozukluklar giderilebilir.

Diastema kapatma ile hastanın dişleri arasındaki boşluklar kapatılır (dişler kesilmeden).

Diş etindeki problemler ve seviye düzensizlikleri ortadan kaldırılır.

Dişlerle dudak/yanak arasındaki uyum sağlanır.

Kırık ya da çapraşık dişler laminate veneer, seramik veneer ya da zirkonyum veneerler ile tedavi edilir.

Yine kırık dişler dişler kesilmeden estetik kompozit restorasyonlarla restore edilir.

Rengi bozuk olan dişlere beyazlatma yapılır.

Eksik dişlerin yerlerine implantlar ya da köprü protezleri yapılarak eksiksiz bir diş dizisi elde edilir.

Son olarak da gerekli ise botoks ve dermal dolgu işlemleri uygulanabilir.

Estetik gülüş tasarımında estetik diş tedavilerinde hastalar nelere dikkat etmeli

Hastanın gülüş tasarımına olan ihtiyacı ilk muayenede hastanın gülümsemekten kaçınması ya da gülümserken ağzını kapatması ile kolaylıkla fark edilir. Yapılan ağız içi muayene ile de bu durum doğrulanır. Genellikle birbiri ile uyumu bozuk dişler, buna bağlı olarak da sağlığı bozulmuş dişetleri ilk olarak belirlenen durumlardır.

Estetik, sağlık ve fonksiyonelite

Estetik gülüş tasarımında amaç doğal bir estetik görünümü sağlamak aynı zamanda da sağlıklı ve fonksiyonel bir diş dizisi elde etmektir. Yani tek başına estetik görünüş her zaman fonksiyonun iyi olması anlamına gelmemektedir. Mesele bu iki faktörü çakıştırarak sonucu mükemmel hale getirmektir.

Estetik bir gülüş öncelikle sağlıklı bir ağızla sağlanır. Sağlıklı dişler düzgün bir sıra halinde sıralanmalı buna bağlı olarak da diş etleri de birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Dişler dudaklara yeteri kadar destek olmalı ve profil bu sayede oldukça iyi olmalıdır. Diş aralarında boşluklar bulunmamalı ya da var olan boşluklar birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir.

Renk bozuklukları giderilmeli ve kişi daha beyaz gülebilmelidir. Eksik dişler implant yada köprü tedavisi ile giderilmeli ve diş dizisinin devamlılığı sağlanmalıdır. Kısacası dişler, diş etleri ve dudaklar bir ahenk içersinde olmalıdır.

Estetik gülüş tasarımı; hastaların kendi talepleri doğrultusunda da sağlık açısından bir problem oluşturmaksızın yapılabilir. Bu noktada amaç kişinin kendisi için var olan estetik bir probleminin, onun için yarattığı sosyal fobisinin önüne geçmektir.

Estetik gülüş tasarımında kişi artık daha rahat gülebilmekte ve bu sayede özgüvenini tazelemiş olmaktadır. Gülüş tasarımı yapılan hastaların hemen hemen hepsinde diş dizisindeki bozukluklara bağlı olarak sağlık problemleri de bulunmaktadır. Bu sayede hem estetik bir görünüm sağlanmakta hem de sağlığa kavuşulmaktadır.

İyi bir estetik gülüş tasarımında pembe ve beyaz estetik önemli

Estetik gülüş tasarımı hastanın dişlerindeki boyut ve şekil bozukluklarını ortadan kaldıran bir tedavi şeklidir. Bu tedavi ile diş etlerinde de gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. Yani dişlerdeki estetik dokunuşlar; beyaz estetik, diş etlerindeki estetik dokunuşlar ise pembe estetik olarak adlandırılır. Yani iyi bir gülüş tasarımında pembe ve beyaz estetiğin birbirini tamamlaması gerekir.

Dişlerin boyutları arasındaki uyum planlanırken yıllar öncesinde Da Vinci’nin de tanımladığı altın oran prensibine riayet edilir. Bu prensibe göre her dişin diğerine göre olması gereken bir boyutu ve görünürlülüğü vardır. Bu durum dişlerin eni ve boyu arasında da bulunmaktadır. Altın orana uymayacak hiçbir tasarım kişiye estetik gelmeyecektir.